A 1 Vnitřní řády ČKAIT - Úvod

ÚVOD

Vnitřní řády České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále Komora) jsou vydávány v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

Autorizační řád navrhuje autorizační rada ČKAIT a schvaluje ministr pro místní rozvoj (§29 odst. 2, písm. b) a §33, odst. 3 autorizačního zákona).

Ostatní vnitřní řády ČKAIT (zařazené v této publikaci) jsou schvalovány shromážděním delegátů (§25 odst. 4 písm. b Zákona).

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.