S 1.01.BVT - Vysvětlivky a přehled použitých zkratek

<< Úvodní strana

VYSVĚTLIVKY A PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

a) Název hesla, použitý v následujícím výkladu pojmu, je označen začátečním písmenem názvu hesla s tečkou. Např. název hesla Hornina skalní, použitý ve výkladu, je označen H., což platí také pro tvary od názvu odvozené (např. horniny skalní).

b) Pojmy označené ve výkladu hesla kurzívou jsou současně odvoláním na jiné heslo Slovníku. Takové odvolání je použito zejména v případech, kdy autorovi výkladu hesla záleží na přesném významu užitého pojmu.

c) Odvolání na hesla Slovníku S 01.02 jsou vždy zřetelně označena. Např., pokud je v textu některého hesla uveden pojem Dokumentace projektu, bude toto heslo v části Slovníku - Bezvýkopové technologie vysvětleno takto: Bezpečnost (viz Slovník pojmů ve výstavbě).

d) Odvolání na právní předpisy a ČSN je uvedeno přímo v textu tak, aby příslušný předpis mohl být identifikován. Pokud je označeno původní znění předpisu, pak se vždy rozumí platné znění.

Pokračování >>>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.