PS 8 - METODIKA INFORMAČNÍHO MODELOVÁNÍ BUDOV (BIM)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

METODIKA INFORMAČNÍHO MODELOVÁNÍ BUDOV (BIM)

PS 8

1. vydání 2013

Anotace

Základní seznámení s metodikou informačního modelování budov (BIM – building information modelling) a významu BIM pro změny ve stavebnictví. Je určena všem, kteří se zabývají projektováním, výstavbou a správou budov, technologických celků, infrastruktury. Pomůcka obsahuje slovník pojmů, včetně anglických výrazů a jejich překladů do češtiny.

OBSAH

Účel příručky

1

Definice BIM

2

Slovník pojmů

3

Zahraniční zkušenost

4

V čem se BIM liší od klasického navrhování staveb

5

Zainteresované strany – pro koho je BIM a proč

5.1

Investor

5.2

Architekt a projektant stavební části

5.2.1

Architekt

5.2.2

Projektant stavební části

5.2.3

Dokumentace pro provedení stavby

5.3

Projektant částí pro TZB

5.4

Statik

5.5

Rozpočtář

5.6

Zhotovitel

5.7

Facility manager

5.8

Státní správa

5.9

Certifikace návrhu stavby

5.10

Souhrn přínosů

6

Vybrané aspekty informačního modelování

6.1

Data pro celý životní cyklus stavby

6.2

Komplexní 3D model

6.3

Koordinace profesí

6.4

Negeometrické informace

6.4.1

D - časové informace

6.4.2

5D - cenové informace

6.4.3

6D, 7D, … nD

6.5

Úroveň podrobnosti (Level of Detail/Development)

6.6

BIM a autorská práva

6.7

Potřebujeme profesi BIM manažera?

6.7.1

Existuje rozdíl mezi CAD a BIM manažerem?

6.7.2

Poslání BIM manažera

6.8

Cena přidané hodnoty informací

6.9

Procesy informačního modelování

6.9.1

Plán informačního modelování (BIM Project Execution Plan)

6.9.2

Výměna informací mezi zainteresovanými stranami

6.9.3

Industrial Foundation Classes (IFC)

7

Závěr

Odkazy a literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit