R0-03 - Metodiky Ministerstva dopravy ČR

Metodiky Ministerstva dopravy ČR

Klíčová slova: stavby dopravní, komunikace pozemní, dokumentace projektová, dokumentace zadávací, bezpečnost, směrnice, činnost projektová, navrhování konstrukcí, oceňování staveb, stavby drah, stavby na dráze, trasy dopravní, třídník oborový, infrastruktura železniční, normativy cenové, sborník, stezka cyklistická, systém jakosti, metodiky, technické kvalitativní podmínky, předpisy technické, předpisy dopravní, směrnice, databáze cenové, financování, vybavení letišť, překladiště, technologie, doprava drážní, železnice, systémy železniční, dráhy železniční, interoperabilita, BIM

Evropská unie na železnici - Interoperabilita (portál MD)

Interoperabilita evropského železničního systému je schopnost umožnit bezpečný a nepřerušený pohyb drážního vozidla na dráhách evropského železničního systému. Jedná se o dokumenty Národního implementačního plánu, doporučení, sdělení a prováděcí nařízení EU, směrnice (např. Směrnice 2008/57/ES).

Politika jakosti pozemních komunikací (portál PJPK)

Směrnice Ředitelství silnic a dálnic ČR

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Správa železnic (>>)

Operativně-řídicí, řada D, č. 1 (SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis)

Provozně-technické, řada D, č. 3 a č. 4 (SŽDC D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy, SŽDC D4 Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem)

  • Dokumentace SŽDC (technické kvalitativní podmínky - TKP, vzorové listy mostů a tunelů)
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.