MP 9.1 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

MP 9.1

aktualizace 2018

Klíčová slova:

předpisy právní, inženýring, výklad pojmů

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka MP 9.1 popisuje základní pojmy činnosti, právní rámec výkonu inženýrské činnosti, postupy autorizovaných osob v inženýrské činnosti, jejich rozdělení, postupy u jednotlivých staveb, náklady inženýrské činnosti atd.

OBSAH

1

Inženýrská činnost autorizovaných osob

1.0

Základní pojmy a zkratky

1.1

Právní rámec výkonu inženýrské činnosti

1.2

Obecný postup výkonu inženýrské činnosti

1.3

Principy ochrany veřejného zájmu

1.4

Principy spolupráce autorizovaných osob

2

Postupy autorizovaných osob v inženýrské činnosti

2.1

Rozdělení postupů

2.2

Popis jednotlivých základních postupů stavby financované z veřejných prostředků

2.3

Alternativní postupy inženýrské činnosti

3

Doplňkové postupy inženýrské činnosti

3.1

Postupy autorizovaných osob v inženýrské činnosti

3.2

Postupy u jednoduchých staveb

3.3

Další zjednodušující postupy podle stavebního zákona

3.4

Další inženýrské činnosti

3.5

Náklady inženýrské činnosti

4

Informační zdroje

4.1

Zdroje souvisejících informací a vnitřní předpisy ČKAIT

4.2

Soustava českých technických norem (ČSN)

4.3

Výtahy z nového občanského zákoníku (ObčZ)

4.4

Výtahy z nového katastrálního zákona (KatZ)

5

Seznam právních předpisů významných pro inženýrskou činnost

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit