MP 9.1 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

1 2

Autorský kolektiv

Ing. Vladimír Blažek, CSc.

Ing. Petr Serafín

Lektoroval

Ing. Josef Sláčal, CSc.

Odborné posouzení

Ing. Jindřich Pater

Ing. Tomáš Chromý

Marie Báčová

Ing. Jiří Frýba

Aktualizace 2019

Ing. Petr Serafín

Ing. Jindřich Pater

Koordinace projektu

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2