MP 9.1 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

1 2

Autorský kolektiv:

Ing. Vladimír Blažek, CSc.

Ing. Petr Serafín

Aktualizace 2012:

Ing. Jindřich Pater

Ing. Petr Serafín

Aktualizace 2013:

Ing. Petr Serafín

Ing. Jindřich Pater

Aktualizace 2014:

Ing. Petr Serafín

Ing. Jindřich Pater

Aktualizace 2015:

Ing. Petr Serafín

Ing. Jindřich Pater

Ing. Zdeňka Fialová

Aktualizace 2016:

Ing. Petr Serafín

Ing. Jindřich Pater

Aktualizace 2018:

Ing. Petr Serafín

Ing. Zdeňka Fialová

Ing. Jindřich Pater

Lektoroval:

Ing. Josef Sláčal, CSc.

Odborné posouzení:

Ing. Jindřich Pater

Ing. Tomáš Chromý

Marie Báčová

Ing. Jiří Frýba

Koordinace projektu

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, koordinátorka projektu

Ing. Jindřich Pater,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2