Podnikatelský servis

PODNIKATELSKÝ SERVIS K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Poznámka: Novela stavebního zákona a souvisejících předpisů je do textů pomůcek zapracovávána průběžně.

PODNIKATELSKÝ SERVIS K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

PS 1.1

Stavební software dostupný na internetu, aktualizace 2019

PS 3.2

Podmínky pro činnost autorizovaných osob v EU (internetový odkaz)

PS 8

Metodika informačního modelování budov (BIM), 1. vydání 2013

PS 10.4

Provozování a udržování budov, kontrola 2018

PS 10.5

Facility management a technicko-ekonomická správa majetku, aktualizace 2018

PS 10.6

Stavební a technická údržba staveb, 1. vydání 2017

© 2019 ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.