Právní předpisy

PRAMEN: EKONOMICKO-PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM - EPIS®
PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY

VYHLEDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (V REGISTRU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ)

PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

ZRUŠENÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

přístup podle přístup podle
Čísla právního předpisu Čísla právního předpisu
Roku vydání právního předpisu Roku vydání právního předpisu
Ustálených hesel Ustálených hesel


VÝBĚR Z VYHLÁŠEK A NAŘÍZENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - STAVEBNICTVÍ


Tato aplikace právních předpisů obsahuje právní předpisy a související informace převzaté z Ekonomicko-Právního Informačního Systému (EPIS®).

Autentickým zdrojem aplikace je tištěná verze Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv.
 

Zpracované právní texty nejsou a nemohou být autentickým právním textem a dodavatel proto neodpovídá za škody vzniklé špatnou aplikací práva. V podrobnostech viz ustanovení §10 a §12 odst. 2 zák. č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv.


Při objednání tohoto právního systému je uživatel Profesisu výrazně zvýhodněn, neboť mu není účtována cena licence.

Aktuální stav všech právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv je průběžně aktualizován na www.epis.cz v aplikaci "Právní předpisy ČR". U všech právních předpisů je uvedena krátká anotace obsahu.
 

v. 4.03 Copyright © 1997-2020 GRAND s.r.o. České Budějovice

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.