Informace pro návrh, nákup a použití výrobku

<< Termíny a definice Příslušné právní předpisy EU a ČR >>

Informace pro návrh, nákup a použití výrobku

Ne každý stavební výrobek je vhodný pro použití v dané stavbě, nebo v předmětné stavební konstrukci. Jeho vhodnost pro konkrétní použití v dané stavbě je dána jeho vlastnostmi. Ty nalezne projektant v normě výrobku a zhotovitel v prohlášení o vlastnostech - v případě výrobků regulovaných v EU. U výrobků regulovaných na národní úrovni výrobce nevydává žádný dokument se závazně deklarovanými vlastnostmi.
Informace pro projektanty Jak pracovat při návrhu s regulovanými typy výrobků a jak specifikovat požadavky na tyto stavební výrobky
Informace pro nákup výrobku Jak správně provést objednání regulovaných stavebních výrobků, aby byl dodán výrobek s požadovanými parametry
Informace pro přejímku výrobku na stavbě Jak správně, z hlediska požadovaných parametrů, provádět přejímku stavebních výrobků dodávaných na stavbu
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.