MP 1.1.4 - STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM VÝSKYTU AZBESTU

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ZÁKLADNÍ KNIŽNICE ODBORNÝCH ČINNOSTÍ VE VÝSTAVBĚ

Ediční řada A

AA 3.07

Právní předpisy

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM VÝSKYTU AZBESTU

MP 1.1.4

1. vydání 2007

OBSAH

1

Použití azbestu ve stavebnictví

1.1

Stříkané azbestové materiály

1.2

Azbestocementové materiály

1.3

Azbestová těsnění

2

Průzkum výskytu azbestových materiálů

2.1

Cíle průzkumu

2.2

Postup provádění průzkumu

2.2.1

Studium stávající dokumentace stavby, která je předmětem stavebně technického průzkumu

2.2.2

Podrobná prohlídka stavby a odběr vzorků

2.2.3

Vyhodnocení odebraných vzorků materiálů

2.3

Odběr a vyhodnocení odebraných vzorků

2.4

Ohodnocení naléhavosti sanace azbestových materiálů

2.5

Závěry provedeného průzkumu

3

Rizika z nesprávného provedení průzkumu výskytu azbestu

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit