S 1.01 ZEM - Abecední rejstřík hesel slovníku uspořádaný systémem KWIC

<< Úvodní strana

D

E

F

H


I

J

K

LO

P

R


S


T

U

V

Z

A
Automatický krmný box (AKB)
Automatická krmná stanice (AKS) (viz automatická krmná stanice)
Období obnovení biologické aktivity
Ochranné pracovní prostředky pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin
Pastevní areál
Oplocení pastevního areálu
Řízená atmosféra
Automatická krmná stanice (AKS)
Automatický krmný box (AKB)
B
Baterie klecová
Beztlakový rozvod vody (viz rozvod vody)
Tepelná bilance
Období obnovení biologické aktivity
Automatický krmný box (AKB viz automatické krmné stanice)
Chladící box (viz bramborárna)
Kafilerní box
Mycí box (viz box)
Porodní box koní
Venkovní individuální box (VIB)
Boxový kotec (viz kotec)
Budník (doupě, hnízdo)
C
Vyvíječ CA (konvertor)
Centrální vedení kejdy
Evakuační cesta pro zvířata
Kanál cirkulační
Č
Čekárna dojírny
Čerpací jímka (viz jímka)
Číření vína
D
Krmná dávka
Dávkované krmení (viz krmná dávka)
Dělené stájové dveře
Skladový deník seníku
Difuzní výměník
Stavba dočasná (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Hnojiště polní dočasné
Čekárna dojírny
Dokumentace projektu (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Doplňková krmná směs (viz krmná směs)
Zemědělská stavba doprovodná
Dosoušecí jednotka sena
Dosoušecí zařízení
Dosoušecí zavadlé píce
Budník (doupě, hnízdo)
Období posklizňového dozrávání
Drobná hospodářská zvířata
Stavba drobná (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Drobný chov hospodářských zvířat
Hala pro drůbež
Dělené stájové dveře
Stájové dveře
E
Etáž podroštových kanálů
Evakuační cesta pro zvířata
F
Komunikace faremní
Filtrace vína
Fixační místo
Fóliová jímka (viz jímka)
Fyziologické osvětlení (viz osvětleníZS)
H
Hala pro drůbež
Hala pro holuby (holubník)
Hala pro husy
Hala pro kachny
Hala pro králíky
Hala pro krůty
Hala pro perličky
Hala pro slepice
Budník (doupě, hnízdo)
Hnojiště polní dočasné
Příjmová plocha skladu hnojiv
Příruční sklad hnojiv a pesticidů
Sklad hnojiv
Sklad hořečnatovápenatých hnojiv (HVH)
Sklad kapalných hnojiv
Sklad tuhých hnojiv
Statková hnojiva
Hnojná chodba (viz chodba)
Kanál hnojný
Voliérový holubník
Hala pro holuby (holubník)
Hala pro holuby (holubník)
Klec pro holuby
Sklad hořečnatovápenatých hnojiv (HVH)
Hospodářská zvířata
Drobná hospodářská zvířata
Drobný chov hospodářských zvířat
Chov hospodářských zvířat
Koncentrace hospodářských zvířat
Zemědělská stavba s větším počtem hospodářských zvířat
Vinařské hospodářství
Hroznový mošt
Kvasírna (hroznových moštů)
Lisovna hroznů (révy vinné)
Hala pro husy
Sklad hořečnatovápenatých hnojiv (HVH)
Smyčka hygienická
Veterinárně hygienická ochrana (VHO)
Pásmo hygienické ochrany
Zemědělská stavba veterinárně hygienické ochrany
CH
Plynotěsnost chladírenských komor
Chlévská mrva (CHM)
Chlévská mrva (CHM)
Chmelařské sklizňové středisko
Klimatizace chmele
Ošetřování chmele
Sklad chmele
Sušárna chmele
Hnojná chodba (viz chodba)
Krmná chodba (viz chodba)
Chov hospodářských zvířat
Drobný chov hospodářských zvířat
Rozmnožovací chov (viz chov hospodářských zvířat)
Šlechtitelský chov (viz chov hospodářských zvířat)
Zájmový chov
I
Venkovní individuální box (VIB)
Příprava inseminační
J
Odchovna jalovic
Dosoušecí jednotka sena
Odchovna jehňat
Výkrmna jehňat
Probíhačka pro jehňata
Školka pro jehňata
Čerpací jímka (viz jímka)
Fóliová jímka (viz jímka)
Podroštová jímka (viz jímka)
Přečerpávací jímka (viz jímka)
Skladovací jímka (viz jímka)
Krytá jízdárna (viz jízdárna)
Otevřená jízdárna (viz jízdárna)
K
Hala pro kachny
Kanál cirkulační
Kanál hnojný
Kanál kejdový
Jímkový kanál (viz kanál kejdový)
Přeronový kanál (viz kanál kejdový)
Sběrný kanál (viz kanál kejdový)
Svodný kanál (viz kanál kejdový)
Vnitřní stájová kanalizace
Etáž podroštových kanálů
Kapacita skladu produktů
Kapacita stáje
Sklad kapalných hnojiv
Kategorie zvířat
Kompostovaná kejda (viz kejda)
Kanál kejdový
Centrální vedení kejdy
Nádrž na skladování kejdy
Separace kejdy
Sklad kejdy
Výdejní plocha kejdy
Klec pro holuby
Klec pro králíky
Klec pro lišky (pesce)
Klec pro norky
Klec pro nutrie
Klec pro slepice
Klec transportní
Baterie klecová
Klimatizace chmele
Kolotoč pro koně
Plynotěsnost chladírenských komor
Chladírenská komora
Kompletní krmná směs (viz krmná směs)
Kompost průmyslový
Kompostovaná kejda (viz kejda)
Komunikace faremní
Pastevní komunikace
Koncentrace hospodářských zvířat
Kolotoč pro koně
Stáj pro koně
Krmný stůl koní
Porodní box koní
Kontrola úniku závadné látky
Kontrolní systém
Smyčka veterinárně kontrolní
Vyvíječ CA (konvertor)
Období konzervace
Boxový kotec (viz kotec)
Porodní kotec (viz kotec)
Koupaliště pro ovce
Objekt pro kožešinová zvířata
Hala pro králíky
Klec pro králíky
Porodna krav
Dávkované krmení (viz krmná dávka)
Sesypné krmítko (viz krmítko)
Přípravna krmiv
Objemová krmiva
Krmná dávka
Krmná chodba (viz chodba)
Doplňková krmná směs (viz krmná směs)
Kompletní krmná směs (viz krmná směs)
Krmná směs
Automatická krmná stanice (AKS) (viz automatická krmná stanice)
Krmný stůl koní
Krmný stůl průjezdný
Krmný žlab
Automatický krmný box (AKB)
Sklad krmných směsí
Zásobník krmných směsí
Hala pro krůty
Krytá jízdárna (viz jízdárna)
Kvasírna (hroznových moštů)
L
Závadná látka
Kontrola úniku závadné látky
Vinařský lis
Lisovna hroznů (révy vinné)
Klec pro lišky (pesce)
M
Prostora manipulační
Fixační místo
Hroznový mošt
Kvasírna (hroznových moštů)
Chlévská mrva (CHM)
Mycí box (viz box)
N
Nádrž na skladování kejdy
Nádrž přerušovací
Napájecí žlab
Nízkotlaký rozvod vody (viz rozvod vody)
Klec pro norky
Klec pro nutrie
Objekt pro nutrie
O
Období konzervace
Období obnovení biologické aktivity
Období posklizňového dozrávání
Období přípravy k vyskladnění
Období skladování
Sklad obilí
Obilniny a obiloviny (zrniny)
Obilniny a obiloviny (zrniny)
Objekt (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Objekt pro kožešinová zvířata
Objekt pro nutrie
Objekt pro posklizňovou úpravu zemědělských plodin
Objekt pro pštrosy
Objekt stavební (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Objekt technologický (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Objemová krmiva
Období obnovení biologické aktivity
Obrat stáda
Otevřený obrat stáda (viz obrat stáda)
Stájové oddělení
Odchovna jalovic
Odchovna jehňat
Odpad (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Splaškové odpadní vody
Zemědělské odpadní vody
Ohradová paleta (viz paleta)
Manipulační ohrady
Veterinárně hygienická ochrana (VHO)
Ochranné pásmo
Veterinární ochranné pásmo
Ochranné pracovní prostředky pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin
Přípravky na ochranu rostlin
Sklad přípravku na ochranu rostlin
Ochranné pracovní prostředky pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin
Pásmo hygienické ochrany
Zemědělská stavba veterinárně hygienické ochrany
Oplocení pastevního areálu
Organizace (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Osivo (produkty seťové) (viz produkty rostlinné výroby)
Osvětlení (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Fyziologické osvětlení (viz osvětleníZS)
Pracovní osvětlení (viz osvětleníZS)
Otevřená jízdárna (viz jízdárna)
Otevřený obrat stáda (viz obrat stáda)
Koupaliště pro ovce
Sklad ovoce a zeleniny
P
Ohradová paleta (viz paleta)
Pásmo hygienické ochrany
Ochranné pásmo
Veterinární ochranné pásmo
Pastevní areál
Pastevní komunikace
Oplocení pastevního areálu
Hala pro perličky
Klec pro lišky (pesce)
Dosoušení zavadlé píce
Zavadlá píce (viz píce)
Pitná voda
Objekt pro posklizňovanou úpravu zemědělských plodin
Manipulační plocha
Příjmová plocha skladu hnojiv
Výdejní plocha kejdy
Plynotěsnost chladírenských komor
Zemědělská stavba s větším počtem hospodářských zvířat
Podlaha roštová
Skladovací podmínky
Zemědělský podnik
Podroštová jímka (viz jímka)
Etáž podroštových kanálů
Hnojiště polní dočasné
Porodna krav
Porodní box koní
Porodní kotec (viz kotec)
Posklizňová úprava
Období posklizňového dozrávání
Objekt pro posklizňovou úpravu zemědělských plodin
Pracovní osvětlení (viz osvětleníZS)
Ochranné pracovní prostředky pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin
Výkrmna prasat
Stáj pro prasata
Probíhačka pro jehňata
Proces (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Proces technologický (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Kapacita skladu produktů
Sklad produktů
Skladování produktů
Skladovatelnost produktů
Vyskladňování produktů
Produkty rostlinné výroby
Osivo (produkty seťové) (viz produkty rostlinné výroby)
Sadba (produkty sadbové) (viz produkty rostlinné výroby)
Dokumentace projektu (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Prostora manipulační
Prostora stáje provozní
Stájová prostora
Větrání stájové prostory
Ochranné pracovní prostředky pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin
Provoz kontinuální
Provoz turnusový
Prostora stáje provozní
Krmný stůl průjezdný
Kompost průmyslový
Přečerpávací jímka (viz jímka)
Příjmová plocha skladu hnojiv
Ochranné pracovní prostředky pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin
Sklad přípravků na ochranu rostlin
Přípravky na ochranu rostlin
Přípravna inseminační
Období přípravy k vyskladnění
Příruční sklad hnojiv a pesticidů
Objekt pro pštrosy
R
Nájezdová rampa
Revizní šachta
Lisovna hroznů (révy vinné)
Ochranné pracovní prostředky pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin
Přípravky na ochranu rostlin
Sklad přípravků na ochranu rostlin
Rostlinná výroba
Produkty rostlinné výroby
Stáj pro rostlinnou výživu telat
Podlaha roštová
Rozvod vody
Beztlakový rozvod vody (viz rozvod vody)
Nízkotlaký rozvod vody (viz rozvod vody)
Ř
Řízená atmosféra
S
Sadba (produkty sadbové) (viz produkty rostlinné výroby)
Dosoušecí jednotka sena
Sklad sena (viz seník)
Skladový deník seníku
Separace kejdy
Sesypné krmítko (viz krmítko)
Osivo (produkty seťové) (viz produkty rostlinné výroby)
Vzduchový uzávěr (sifonový)
Sklad siláže
Věž silážní
Sklad hnojiv
Sklad hořečnatovápenatých hnojiv (HVH)
Sklad chmele
Sklad kapalných hnojiv
Sklad kejdy
Sklad krmných směsí
Sklad obilí
Sklad ovoce a zeleniny
Sklad produktů
Sklad přípravků na ochranu rostlin
Sklad sena (viz seník)
Sklad siláže
Sklad slámy
Sklad tuhých hnojiv
Odlehčovací sklad
Příruční sklad
Příruční sklad hnojiv a pesticidů
Skladovací jímka (viz jímka)
Skladovací podmínky
Skladování produktů
Nádrž na skladování kejdy
Období skladování
Skladovatelnost produktů
Skladový deník seníku
Kapacita skladu produktů
Příjmová plocha skladu hnojiv
Školicí sklep
Viniční sklep
Chmelařské sklizňové středisko
Stáj pro skot
Výkrmna skotu
Sklad slámy
Hala pro slepice
Klec pro slepice
Doplňková krmná směs (viz krmná směs)
Kompletní krmná směs (viz krmná směs)
Krmná směs
Sklad krmných směsí
Zásobník krmných směsí
Smyčka hygienická
Smyčka veterinárně kontrolní
Soubor staveb (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Soubor strojů a zařízení tvořící samostatný funkční celek (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Zemědělská stavba speciální
Splaškové odpadní vody
Obrat stáda
Otevřený obrat stáda (viz obrat stáda)
Stáj bezstelivová
Stáj pro koně
Stáj pro prasata
Stáj pro rostlinnou výživu telat
Stáj pro skot
Stáj přístřešková
Stáj stelivová
Kapacita stáje
Prostora stáje provozní
Stájová prostora
Vnitřní stájová kanalizace
Stájové dveře
Stájové oddělení
Dělení stájové dveře
Větrání stájové prostory
Stájový vzduch
Vnitřní stájový vodovod
Automatická krmná stanice (AKS) (viz automatická krmná stanice)
Statková hnojiva
Stavba (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Stavba dočasná (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Stavba drobná (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Stavba technologická (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Zemědělská stavba
Zemědělská stavba doprovodná
Zemědělská stavba pro hospodářská zvířata
Zemědělská stavba pro pokusná zvířata
Zemědělská stavba pro živočišnou výrobu
Zemědělská stavba pro rostlinnou výrobu
Zemědělská stavba veterinárně hygienické ochrany
Zemědělská stavba s větším počtem hospodářských zvířat
Zemědělská stavba speciální
Osvětlení v zemědělských stavbách
Soubor staveb (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Technologické zařízení staveb (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Objekt stavební (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Stáj stelivová
Stranová zábrana (viz zábrana)
Soubor strojů a zařízení tvořící samostatný funkční celek (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Chmelařské sklizňové středisko
Krmný stůl koní
Krmný stůl průjezdný
Sušárna chmele
Zařízení pro úpravu sušicího vzduchu
Svodný kanál (viz kanál kejdový)
Systém (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Kontrolní systém
Š
Revizní šachta
Školicí sklep
Školka pro jehňata
T
Stavba technologická (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Technologické zařízení (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Technologické zařízení staveb (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Objekt technologický (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Proces technologický (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Stáj pro rostlinnou výživu telat
Tepelná bilance
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Viniční trať
Sklad tuhých hnojiv
Provoz turnusový
U
Kontrola úniku závadné látky
Posklizňová úprava
Objekt pro posklizňovou úpravu zemědělských plodin
Zařízení pro úpravu sušicího vzduchu
Ustájení zvířat
Vzduchový uzávěr (sifonový)
Chráněné území (viz ochranné pásmo)
V
Vana podroštová
Vana záchytná
Havarijní vana (viz vana záchytná)
Centrální vedení kejdy
Venkovní individuální box (VIB)
Veterinárně hygienická ochrana (VHO)
Smyčka veterinárně kontrolní
Zemědělská stavba veterinárně hygienické ochrany
Veterinární ochranné pásmo
Zařízení větrací a vytápěcí
Větrání stájové prostory
Zemědělská stavba s  větším počtem hospodářských zvířat
Věž silážní
Veterinárně hygienická ochrana (VHO)
Venkovní individuální box (VIB)
Číření vína
Filtrace vína
Vinařské hospodářství
Viniční sklep
Viniční trať
Lisovna hroznů (révy vinné)
Dezinfekční vjezd
Vnitřní stájová kanalizace
Vnitřní stájový vodovod
Voda (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Voda napájecí
Voda užitková
Pitná voda
Vodní výběh (viz výběh)
Vnitřní stájový vodovod
Vody dešťové
Beztlakový rozvod vody (viz rozvod vody)
Nízkotlaký rozvod vody (viz rozvod vody)
Rozvod vody
Splaškové odpadní vody
Zemědělské odpadní vody
Voliérový holubník
Volné ustájení (viz ustájení zvířat)
Vodní výběh (viz výběh)
Výdejní plocha kejdy
Výkrmna jehňat
Výkrmna prasat
Výkrmna skotu
Difuzní výměník
Rostlinná výroba
Zemědělská výroba
Živočišná výroba
Produkty rostlinné výroby
Období přípravy k  vyskladnění
Vyskladňování produktů
Vyvíječ A (konvertor)
Stáj pro rostlinnou výživu telat
Stájový vzduch
Vzduchový uzávěr (sifonový)
Z
Stranová zábrana (viz zábrana)
Žlabová zábrana (viz zábrana)
Zájmový chov
Zařízení pro úpravu sušicího vzduchu
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Zařízení větrací a vytápěcí
Dosoušecí zařízení
Soubor strojů a zařízení tvořící samostatný funkční celek (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Technologické zařízení (viz zemědělská stavba)
Technologické zařízení staveb (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Zásobník krmných směsí
Zavadlá píce (viz píce)
Dosoušení zavadlé píce
Závadná látka
Kontrola úniku závadné látky
Zemědělská stavba doprovodná
Zemědělská stavba pro hospodářská zvířata
Zemědělská stavba pro pokusná zvířata
Zemědělská stavba pro živočišnou výrobu
Zemědělská stavba pro rostlinnou výrobu
Zemědělská stavba veterinárně hygienické ochrany
Zemědělská stavba s větším počtem hospodářských zvířat
Zemědělská stavba speciální
Zemědělská výroba
Zemědělské odpadní vody
Objekt pro posklizňovou úpravu zemědělských plodin
Osvětlení v  zemědělských stavbách
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Životní zóna zvířat
Zařízení pro zpětné získávání tepla
Obilniny a obiloviny (zrniny)
Drobný chov hospodářských zvířat
Chov hospodářských zvířat
Kategorie zvířat
Koncentrace hospodářských zvířat
Ustájení zvířat
Zemědělská stavba s větším počtem hospodářských zvířat
Životní zóna zvířat
Drobná hospodářská zvířata
Evakuační cesta pro zvířata
Hospodářská zvířata
Objekt pro kožešinová zvířata
Ž
Živočišná výroba
Životní zóna zvířat
Žlab silážní
Krmný žlab
Napájecí žlab
Silážní žlab (viz sklad siláže)
Žlabová zábrana (viz zábrana)
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.