TP 1.21.1 - NAVRHOVÁNÍ KOTVICÍCH ZAŽÍZENÍ A PRVKŮ K OCHRANĚ PŘED PÁDEM PŘI ÚDRŽBĚ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAVRHOVÁNÍ KOTVICÍCH ZAŘÍZENÍ A PRVKŮ K OCHRANĚ PROTI PÁDU PŘI ÚDRŽBĚ

TP 1.21.1

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcka TP 1.21.1 se věnuje udržovacím pracím, při kterých hrozí riziko pádu z výšky nebo do hloubky. Tyto práce jsou vždy spojeny s rizikem vážného úrazu. Údržbu je nutné provádět v každém ročním období a za nepříznivých povětrnostních podmínek. Tyto skutečnosti ještě zvyšují riziko, které pracovníkům hrozí. Pomůcka je věnována pravidlům a předpisům souvisejícím s údržbou, konkrétním příkladům řešení, revizi zadržovacích systémů a systémů zachycení půdu a základním pravidlům montáže kotvicích zařízení a je bohatě ilustrována.

OBSAH

Úvod

1

Pravidla a předpisy

1.1

Obecná pravidla

1.2

Údržba v právních předpisech

1.3

Ochrana proti pádu v normách

1.4

Základní způsoby individuální ochrany proti pádu

1.5

ÚKotvicí body a poddajné kotvicí vedení podle ČSN EN 795

1.6

ÚStanovení výšky pádu na spojovacím prostředku

1.7

ÚStanovení výšky pádu u systémů s poddajným kotvicím vedení

1.8

ÚStanovení výšky pádu u systémů s poddajným kotvicím vedení

1.9

ÚStanovení výšky pádu u systémů s poddajným kotvicím vedení

1.10

ÚStanovení výšky pádu u systémů s poddajným kotvicím vedení

1.11

ÚStanovení výšky pádu u systémů s poddajným kotvicím vedení

1.12

ÚStanovení výšky pádu u systémů s poddajným kotvicím vedení

2

Příklady řešení

2.1

Řešení ploch se sklonem do 10°

2.2

Řešení s pomocí poddajného vedení bez použití pomocných kotvicích zařízení/prvků

2.3

Příklady řešení s pomocí poddajného vedení za použití pomocných kotvicích zařízení/prvků

2.4

Příklady řešení s pomocí poddajného vedení s nedostatečným prostorem pro bezpečné zachycení pádu

2.5

Příklad řešení ploch nepravidelných tvarů za použití pomocných kotvicích zařízení/prvků

2.6

Příklad řešení ploch se sklonem nad 10° a ploch s kluzkým povrchem

2.7

Příklady řešení pochozích žlabů a okapů za použití kotvicích zařízení/prvků typu A podle EN 795, případně bezpečnostních střešních háků podle ČSN EN 517

2.8

Příklady řešení střech se sklonem do 20° za použití bezpečnostních střešních háků podle ČSN EN 517

2.9

Příklady řešení sedlových střech se sklonem nad 25° za použití bezpečnostních střešních háků podle ČSN EN 517 - celoplošné řešení

2.10

Příklady řešení sedlových střech se sklonem nad 25° za použití bezpečnostních střešních háků podle ČSN EN 517 - celoplošné řešení

2.11

Příklady řešení sedlových střech se sklonem nad 25° za použití bezpečnostních střešních háků podle ČSN EN 517 - celoplošné řešení

3

Periodická prohlídka kotvicích zařízení

3.1

Některé zásady používání, provádění prohlídek kotvicích zařízení

4

Základní pravidla instalace zadržovacích systémů a systémů zachycení pádu

4.1

Navrhování kotvicích zařízení/prvků určených k péči o fasádu formou lanového přístupu

5

Závěr

6

Přílohy

6.1

Doprovodné normy

6.2

Kontrolní kniha

6.3

Schématický instalační plán

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit