VYŘAZENÁ POMŮCKA - TP 1.4.2 - STAVBY PRO BYDLENÍ. CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ

VYŘAZENÁ POMŮCKA!

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

STAVBY PRO BYDLENÍ. CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ

TP 1.4.2

aktualizace 2012

Anotace:

Pomůcka TP 1.4.2 Bezbariérové užívání staveb pro bydlení, definuje základní kritéria technických požadavků pro vytvoření podmínek, jež zabezpečí potřeby pro důstojné a přiměřené bydlení využitelné pro každého uživatele bez ohledu na věk, pohlaví či zdravotní omezení. Jednotlivá kriteria jsou vysvětlena a bohatě ilustrována.

OBSAH

1

Cíl pomůcky

2

Základní pojmy

3

Obecné prostorové požadavky přístupného prostředí

4

Kritéria technických požadavků pro bytový dům

4.1

Kritérium D1 - Přístupnost vnějšího prostředí bytového domu

4.2

Kritérium D2 - Vstupní prostory bytového domu vnější a vnitřní

4.3

Kritérium D3 - Domovní vybavení bytového domu

4.4

Kritérium D4 - Komunikační prostory bytového domu

4.5

Kritérium D5 - Schodiště a výtahy

5

Kritéria technických požadavků pro byt

5.1

Kritérium B1 - Variabilní dispozice

5.2

Kritérium B2 - Vstupní prostory bytu

5.3

Kritérium B3 - Komunikační plochy bytu

5.4

Kritérium B4 - Obytné místnosti

5.5

Kritérium B5 - Kuchyně

5.6

Kritérium B6 - Hygienické prostory

5.7

Kritérium B7 - Stěnové konstrukce

5.8

Kritérium B8 - Výplně otvorů, balkony a terasy

5.9

Kritérium B9 - Technické vybavení bytu a úložné prostory

6

Závěr

7

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.