MP 1.5.7 - PROJEKTOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ TECHNOLOGICKÝCH STAVEB

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ TECHNOLOGICKÝCH STAVEB

MP 1.5.7

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcka MP 1.5.7 Technologická zařízení staveb - projektování ocelových konstrukcí technologických staveb, navazuje na metodickou pomůcku MP 1.5 Technologická zařízení staveb - Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost v rámci projektu PROFESIS ČKAIT. Je součástí soustavy metodických pomůcek, popisujících činnosti autorizovaných osob, a je věnována oblasti navrhování nosných ocelových konstrukcí technologických staveb, jejichž typickými reprezentanty jsou například elektrárny či další nosné konstrukce pro uložení technologických zařízení.

OBSAH

Úvod

1

Právní rámec činnosti autorizovaných osob

1.0

Základní pojmy a zkratky

1.1

Právní rámec výkonu činnosti

1.2

Obecný postup činnosti AO

1.3

Principy ochrany veřejného zájmu

1.4

Principy spolupráce AO

2

Postupy AO v projektové činnosti

2.1

Rozdělení postupů AO

2.2

Popis jednotlivých základních postupů

2.2.1

Vypracování konceptu nosné konstrukce

2.2.2

Projektová dokumentace pro stavební povolení

2.2.3

Projektová dokumentace pro provádění stavby

2.2.4

Dokumentace skutečného provedení stavby

2.3

Popis doplňkových postupů AO

2.4

Popis ostatních postupů - neautorizovaných

2.4.1

Dílenská (výrobní) dokumentace

2.5

Doprovodné postupy

2.5.1

Podklady pro výběr dodavatele

2.5.2

Montážní dokumentace

2.5.3

Autorský dozor

3

Technické podmínky činnosti AO

3.1

Výpočetní model

3.2

Výkresová dokumentace

3.3

Technická zpráva a výkazy materiálu

3.4

Stanovení třídy provedení ocelové konstrukce

3.4.1

Kategorie použitelnosti (SC1 – 2)

3.4.2

Výrobní kategorie (PC1 – 2)

3.4.3

Třída následků (CC1 – 3)

3.4.4

Třída provedení (EXC1 – 4)

3.5

Výroba ocelové konstrukce

3.6

Prohlídky ocelové konstrukce

4

Informační zdroje

5

Technická řešení

5.1

Pochozí plochy

5.2

Zábradlí

5.3

Schody

5.4

Žebříky

5.5

Bezpečnost

Přílohy

P.1

Vybrané zákony, vyhlášky a nařízení vlády

P.2

Soustava Eurokódů

P.3

Vybrané normy ČSN k navrhování a provádění ocelových konstrukcí

P.4

Vybrané normy EN a ISO k provádění a povrchové ochraně ocelových konstrukcí

P.5

Vybrané normy k navrhování schodišť, žebříků apod.

P.6

Ostatní vybrané normy

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit