R8-1 - Ochrana měkkých cílů

Centrum AdMaS - Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

Ochrana měkkých cílů

R8-1

1. vydání 2020

Klíčová slova:

cíl měkký, ochrana, bezpečnost, připravenost, riziko, evakuace, model evakuace, ukrytí, komunikace krizová, zabezpečení materiální, školení, systém záchranný integrovaný

Kolektiv autorů

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., JUDr. Benedikt Vangeli, pplk. Ing. Jiří Rosenkranz, doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D., Ing. Lucia Mrázková, Ph.D., Ing. Dora Lapková, Ph.D., Ing. Lukáš Kotek, Ing. Bc. Krystyna Ljubymenko

Anotace:

Publikace se zabývá komplexně otázkou ochrany měkkých cílů. V úvodu je tato problematika zasazena do kontextu právní úpravy v ČR, následně jsou uvedeny informace o politice státu v oblasti ochrany měkkých cílů. Dále jsou obsaženy praktické informace z pohledu Hasičského záchranného sboru ČR, a to zejména z pohledu analýzy rizik a řešení krizových situací. Publikace uvádí možnosti využití preventivních nástrojů a je popsán systém hodnocení bezpečnosti vybraných objektů měkkých cílů. V závěru publikace jsou obsaženy informace o možnostech aplikace modelů evakuace osob.

Cílem autorů bylo přinést různé pohledy na danou problematiku a poskytnout metodickou podporu všem osobám, které přicházejí s tématem ochrany měkkých cílů do styku. Jedná se především o představitele IZS, samospráv, organizátory hromadných akcí a správce objektů, kde se koncentruje větší počet osob.

OBSAH:

Autoři

Seznam zkratek

Předmluva

1. Právní úprava ochrany měkkých cílů v ČR

2. Politika státu v oblasti ochrany měkkých cílů

3. Pohled Hasičského záchranného sboru ČR na měkké cíle

4. Prevence při ochraně měkkých cílů

5. Systém hodnocení bezpečnosti vybraných objektů měkkých cílů

6. Aplikace modelů evakuace osob při ochraně měkkých cílů

Reference

Dokument ve formátu PDF >>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.