MP 8.1 - STAVEBNĚ TECHNICKÉ PRŮZKUMY

T}

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

STAVEBNĚ TECHNICKÉ PRŮZKUMY

MP 8.1

1. vydání 2011

Anotace:

Pomůcka MP 8.1 seznamuje s obecným metodickým postupem stavebně technických průzkumů stavby jako funkčního celku podle současných doporučení evropských norem, poznatků stavebního zkušebnictví a řízení kvality ve stavebnictví, s jednotlivými etapami stavebně technického průzkumu a hodnocením staveb. Dále jsou popsány podklady pro hodnocení staveb a funkčních dílů staveb a doporučení pro průzkumy jednotlivých typů staveb.

OBSAH

Úvod

1

Definice základních pojmů

2

Stavba a její členění

2.1

Účinky zatížení a prostředí na stavby

2.2

Základní požadavky na stavební konstrukce a stavební výrobky

3

Průzkumy území a staveb

3.1

Členění průzkumů

3.2

Obecný model průzkumu

3.3

Průzkumy území

3.3.1

Geotechnický průzkum

3.3.2

Archeologický průzkum

3.3.3

Radonový průzkum, výron plynů

3.3.4

Průzkum bludných proudů

3.4

Průzkumy v životním cyklu stavby

3.4.1

Stavebně historický průzkum

3.4.2

Stavebně technický průzkum

4

Metodika stavebně technického průzkumu

4.1

Doporučené normy a jejich vývoj

4.2

Úroveň dokumentace a podkladů

4.3

Úroveň návrhu stavby a technologických procesů

4.4

Procesy degradace staveb a jejich modelování

4.5

Kritické materiály, dílce a konstrukce

4.6

Využití metod stavebního zkušebnictví

4.7

Technologická zařízení staveb a technická zařízení budov

4.8

Respektování nových požadavků na stavby

5

Etapy stavebně technického průzkumu a hodnocení staveb

5.1

Analýza podkladů

5.2

Předběžný průzkum a hodnocení

5.3

Podrobný průzkum a hodnocení

5.4

Závěry a doporučení

6

Podklady pro hodnocení staveb a funkčních dílů staveb

6.1

Podklady pro hodnocení staveb

6.2

Podklady pro hodnocení konstrukcí

6.3

Hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti

6.4

Podklady pro hodnocení technologických zařízení staveb a technických zařízení budov

7

Doporučení pro průzkumy jednotlivých typů staveb

7.1

Obytné budovy

7.2

Občanské stavby

7.3

Průmyslové stavby

7.4

Dopravní stavby

8

Závěr

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit