MP 8.1 - STAVEBNĚ TECHNICKÉ PRŮZKUMY

1 2

Autor

Doc. Ing. Mencl, CSc.

Odborné posouzení

Marie Báčová

Koordinace projektu

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT,

koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2