TS 02 - Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp

1 2

Autor:

Ing. Linda Veselá, Ph.D.

Odborné posouzení:

Technická komise ČKAIT

Koordinace projektu:

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT,

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2