A 3.10 Hygienické předpisy ve výstavbě

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

HYGIENICKÉ PŘEDPISY VE VÝSTAVBĚ

A 3.10

aktualizace 2012

OBSAH

Úvod

1

Právní předpisy platné k září 2012

1.1

Zákony

1.2

Prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům

1.3

Metodiky vydané MZ ČR

2

Zákony - citace

2.1

Zákon č. 258/2000 Sb.

2.2

Zákon č. 18/1997 Sb., zákon č. 13/2002 Sb.

3

Pracovní prostředí

3.1

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb.

3.2

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

3.3

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

3.4

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., nařízení vlády č. 106/2010 Sb.

3.5

Vyhláška č. 307/2002 Sb., vyhláška č. 499/2005 Sb. - část týkající se pracovního prostředí

3.6

Vyhláška č. 432/2003 Sb.

4

Školská a předškolní zařízení

4.1

Vyhláška č. 410/2005 Sb., vyhláška č. 343/2009 Sb.

5

Stravovací zařízení

5.1

Vyhláška č. 137/2004 Sb., vyhláška č. 602/2006 Sb.

6

Bazény a sauny

6.1

Vyhláška č. 238/2011 Sb.

7

Pobytové prostory

7.1

Vyhláška č. 6/2003 Sb.

7.2

Vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška č. 20/2012 Sb.

8

Zdravotnická zařízení a příprava léčiv

8.1

Vyhláška č. 84/2008 Sb.

8.2

Vyhláška č. 49/1993 Sb., vyhláška č. 221/2010 Sb.

9

Byty a bytové domy

9.1

Vyhláška č. 20/2012 Sb.

9.2

ČSN EN 15665/Z1, TPG 70401, ČSN EN 15251

9.3

Vyhláška č. 307/2002 Sb., vyhláška č. 499/2005 Sb. - část týkající se bytů a bytových domů

10

Závěr

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit