MP 0 - ZÁKLAD SYSTÉMU PODPORY PROFESE ČKAIT - 1. ČÁST

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ZÁKLAD SYSTÉMU PODPORY PROFESE ČKAIT

MP 0

aktualizace 2018

Klíčová slova:

výklad pojmů, zkratky

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

1

Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS)

1.1

Přihlašování do systému PROFESIS (on-line)

1.2

Instalace Programu PROFESIS (on-line)

1.3

Obsah systému PROFESIS

2

Webová prezentace ČKAIT

3

Knihovna a studovna ČKAIT

4

Ediční činnost

5

Celoživotní vzdělávání ČKAIT

6

Seznam používaných zkratek

7

Přílohy

7.1

Tabulky profesního informačního systému ČKAIT

7.2

Udržování, úpravy a obnova staveb - výklad pojmů

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit