OBOR AUTORIZACE - STAVBY PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - STAVBY PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

Metodické pomůcky (MP)

MP 2.3.1

Vedení provádění vodohospodářských staveb

Technické pomůcky (TP)

TP 1.19

Malé vodní a suché nádrže

Slovníky

S 1.01 BVT

Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie

S 1.01 GEO

Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb

Podnikatelský servis (PS)

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

Metodiky MŽP

MŽP-02

Metodické pokyny

MŽP-03

Návrh a realizace suchých nádrží

Metodiky MPO

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.