R3-1 - Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost

Poskytovatel projektu: TAČR Technologická agentura České republiky

Řešitel projektu: Centrum AdMaS - Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

TPEB ČR Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“

GasNet

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost

R3-1

1. vydání 2019

Klíčová slova:

LNG, plyn zemní zkapalněný, stanice čerpací, palivo alternativní, hmoty pohonné, koncepce energetická, předpisy bezpečnostní, technologie, skladování, přeprava, snižování emisí, doprava nákladní silniční, mobilita

Kolektiv autorů

JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., Ing. Petr Beneš, CSc., doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Ing. Jiří Škorpík, Ph.D., JUDr. Václav Živec, Milan Martinka

Anotace:

Zkratka LNG vyplývá z anglického výrazu Liquified Natural Gas - jedná se tedy o zkapalněný zemní plyn.

Využívání LNG je celosvětově stále aktuálnějším tématem. Cílem pomůcky je přiblížit odborné veřejnosti tento druh paliva, seznámit s jeho základními fyzikálními vlastnostmi, podmínkami dopravy a skladování a s možnostmi jeho komerčního využití. Pozornost je rovněž věnována koncepčním dokumentům EU a jsou nastíněna základní východiska pro bezpečnostní normy.

Publikace je určena širokému okruhu potenciálních uživatelů, kteří se s LNG mohou v následujících letech setkat, i projektantům čerpacích stanic a odborníkům v oblasti požární bezpečnosti a bezpečnosti silničního provozu. Současně je určena pracovníkům stavebních úřadů, kteří budou stavby tankovacích stanic a zásobníků povolovat.

Publikace byla vydána jako součást řešení projektu Projektování a bezpečné provozování LNG čerpacích stanic č. TK01010146 podpořeného Technologickou agenturou České republiky v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Dokument ve formátu PDF >>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.