OBOR AUTORIZACE - MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Požadavky na staveniště a zařízení staveniště
   
Posuzování stavebních výrobků
 
 
 
 
 
 
   
Stavebně technické průzkumy
 
 
   
Ochranná a bezpečnostní pásma
   
Statika staveb. Spolupráce autorizovaných osob
   
Bezpečnost při provádění prací na staveništi
 
 
   
Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě
   
Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990 (PDF)
   
Zatížení stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991 (PDF)
   
Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2 (PDF)
   
Poruchové oblasti staveb
   
Navrhování ocelových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8, Navrhování hliníkových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991-1 (PDF)
   
Navrhování ocelobetonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1994-1-1 (PDF)
   
Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů (PDF)
   
Pozemkové úpravy
   
Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (PDF)
   
Navrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (PDF)
   
Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev
   
Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP)
   
Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1
   
Protikorozní ochrana kovových konstrukcí
 
 
   
Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb
 
 
 
 
   
Bezpečná evakuace osob při požáru - metodika aplikace pokročilých modelů
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.