OBOR AUTORIZACE - MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

A 3.15

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště

A 3.16

Posuzování stavebních výrobků

Metodické pomůcky (MP)

MP 8.1

Stavebně technické průzkumy

MP 10.3

Ochranná a bezpečnostní pásma

MP 1.7.1

Statika staveb. Spolupráce autorizovaných osob

MP 2.6.1

Bezpečnost při provádění prací na staveništi

Technické pomůcky (TP)

TP 1.1

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě

TP 1.11

Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990 (PDF)

TP 1.12

Zatížení stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991 (PDF)

TP 1.13

Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2 (PDF)

TP 1.13.1

Poruchové oblasti staveb

TP 1.14

Navrhování ocelových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8, Navrhování hliníkových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991-1 (PDF)

TP 1.15

Navrhování ocelobetonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1994-1-1 (PDF)

TP 1.16

Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů (PDF)

TP 1.27

Pozemkové úpravy

TP 1.9.5

Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (PDF)

TP 1.9.6

Navrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (PDF)

TP 1.9.7

Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev

TP 1.9.8

Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP)

TP 2.2

Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1

TP 3.2

Protikorozní ochrana kovových konstrukcí

Slovníky

S 1.01 GEO

Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb

Podnikatelský servis (PS)

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

Metodiky MŽP

MŽP-02

Metodické pokyny

Metodik MPO

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.