MP 9.4 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST U TECHNOLOGICKÝCH STAVEB

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

INŽENÝRSKÁ ČINNOST U TECHNOLOGICKÝCH STAVEB

MP 9.4

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcka MP 9.4 rozebírá právní rámec výkonu inženýrské činnosti (obstaravatelské), obecný postup výkonu inženýrské činnosti, principy ochrany veřejného zájmu, postupy autorizovaných osob v inženýrské činnosti, popis jednotlivých základních postupů inženýrské činnosti při přípravě a provádění stavby, doplňkové postupy inženýrské činnosti, postupy autorizovaných osob v inženýrské činnosti náklady inženýrské činnosti, zdroje souvisejících informací a vnitřní předpisy ČKAIT a seznam právních předpisů významných pro inženýrskou činnost technologické stavby.

OBSAH

1

Inženýrská činnost autorizovaných osob

1.0

Základní pojmy a zkratky

1.1

Právní rámec výkonu inženýrské činnosti

1.2

Obecný postup výkonu inženýrské činnosti

1.3

Principy ochrany veřejného zájmu

1.4

Principy spolupráce AO

2

Postupy autorizovaných osob v inženýrské činnost

2.1

Rozdělení postupů

2.2

Popis jednotlivých základních postupů inženýrské činnosti při přípravě a provádění stavby

3

Doplňkové postupy inženýrské činnosti

3.1

Postupy autorizovaných osob v inženýrské činnosti

3.2

Další inženýrské činnosti

3.3

Náklady inženýrské činnosti

4

Informační zdroje

4.1

Zdroje souvisejících informací a vnitřní předpisy ČKAIT

4.2

Soustava českých technických norem (ČSN)

4.3

Výtahy z nového občanského zákoníku (ObčZ)

4.4

Výtahy z nového katastrálního zákona (KatZ)

5

Seznam právních předpisů významných pro inženýrskou činnost technologické stavby

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit