Přehledy platných právních předpisů podle ustálených hesel - Registr platných pr. př.

Přehledy platných právních předpisů podle ustálených hesel - Registr platných pr. př.

Advokacie - právní pomoc

Amnestie

Arbitráž, rozhodčí řízení

Autorské právo (patenty a vynálezy)

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Bankovnictví

Bytové hospodářství

Ceny - kalkulace

Cestovní, stěhovací aj. výdaje

Církve

Civilní obrana

Čas - státní svátky

Daně - dávky

Devizové hospodářství, styk s cizinou

Dodávky

Doprava - letecká

Doprava - silniční

Doprava - vodní

Doprava - železniční

Doprava - ostatní související právní předpisy

Družstva

Finance

Fondy

Geodézie a kartografie - změny území

Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky)

Inspekce a kontrola

Investice

Jedy a látky škodlivé zdraví

Kultura - umění (vč. her, loterií a veřejných sbírek)

Mezinárodní smlouvy

Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví)

Mzdy, platy, odměňování

Nábor a rozmisťování pracovníků

Náhrady - příspěvky

Notářství

Obchod a služby

Občané - občanská práva

Odbory

Odvody

Ozbrojené sbory

Paliva a energetika

Památky (včetně archivnictví)

Peněžní služby (včetně pohledávek, úvěrů a úroků)

Plány - plánování

Platební a zúčtovací styk

Podnikání - privatizace

Pojišťovnictví

Politické strany - sdružování občanů

Poplatky (místní, soudní, notářské, správní)

Požární ochrana

Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)

Právní pořádek

Prezident

Prokuratura - státní zastupitelství

Průmysl a technika (včetně sběrných surovin)

Příroda a životní prostředí

Půda a nemovitosti

Působnost

Rodina

Rozpočet

Sdělovací prostředky

Sociálně ekonomické informace (klasifikace)

Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení

Soudnictví

Spoje a telekomunikace

Sport - tělesná výchova

Státní a místní správa

Státní symboly

Státní vyznamenání a ocenění

Stavebnictví

Školství a pedagogika

Těžba, důlní činnost a geologie

Trestní právo

Ústavní zákony

Věda - výzkum

Veterinární péče

Vodní a lesní hospodářství

Vojsko

Volby

Výbušniny - hořlaviny

Zastupitelské sbory

Zbraně a střelivo

Zdravotnictví a zdravotní pojištění

Zemědělství

Znalci a tlumočníci
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.