OBOR AUTORIZACE - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Hygienické předpisy ve výstavbě
   
Posuzování stavebních výrobků
 
 
 
 
 
 
   
Inženýrská činnost u technologických staveb
 
 
   
Technologická zařízení staveb. Obecné zásady AO
   
Plynárenská a plynová zařízení
   
Elektroenergetická zařízení
   
Elektronická komunikační zařízení
   
Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení
   
Zdvihací zařízení
   
Stavby na poddolovaném území
   
Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb
   
Technika prostředí staveb. Obecné zásady AO
   
Zařízení pro vytápění
   
Zařízení pro ochlazování staveb
   
Zařízení vzduchotechniky
   
Zařízení pro měření a regulaci
   
Zdravotně technické instalace
   
Plynová zařízení
   
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
   
Zařízení elektronických komunikací
   
Obecná metodika odborných posudků, odborných posouzení a odborný pohled na zařízení silnoproudé elektrotechniky
   
Solární tepelné soustavy
   
Vedení provádění technologických staveb
 
 
   
Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb
   
Požární bezpečnost jednoduchých staveb
   
Energetika budov
   
Stavební tepelná technika
   
Diagramy ke stanovení úspory tepla při vytápění budov
   
Denní osvětlení budov
   
Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)
   
Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech
   
Ochrana před pádem - žebříky, vstupy, výlezy a výstupy
   
Vnitřní rozvody elektronických komunikací v bytových domech (PDF)
   
Vnitřní optické rozvody v bytových domech
 
 
   
Metodika informačního modelování budov (BIM)
   
Provozování a udržování budov
   
Facility management a technickoekonomická správa majetku
   
Stavební a technická údržba staveb
 
 
   
Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost
   
Bezpečná evakuace osob při požáru - metodika aplikace pokročilých modelů
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.