OBOR AUTORIZACE - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

A 3.10

Hygienické předpisy ve výstavbě

A 3.16

Posuzování stavebních výrobků

Metodické pomůcky (MP)

MP 9.4

Inženýrská činnost u technologických staveb

MP 1.5

Technologická zařízení staveb. Obecné zásady AO

MP 1.5.1

Plynárenská a plynová zařízení

MP 1.5.2

Elektroenergetická zařízení

MP 1.5.3

Elektronická komunikační zařízení

MP 1.5.4

Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení

MP 1.5.5

Zdvihací zařízení

MP 1.5.6

Stavby na poddolovaném území

MP 1.5.7

Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb

MP 1.6

Technika prostředí staveb. Obecné zásady AO

MP 1.6.1

Zařízení pro vytápění

MP 1.6.2

Zařízení pro ochlazování staveb

MP 1.6.3

Zařízení vzduchotechniky

MP 1.6.4

Zařízení pro měření a regulaci

MP 1.6.5

Zdravotně technické instalace

MP 1.6.6

Plynová zařízení

MP 1.6.7

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

MP 1.6.8

Zařízení elektronických komunikací

MP 1.6.10

Obecná metodika odborných posudků, odborných posouzení a odborný pohled na zařízení silnoproudé elektrotechniky

MP 1.6.11

Solární tepelné soustavy

MP 2.5.1

Vedení provádění technologických staveb

Technické pomůcky (TP)

TP 1.6

Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb

TP 1.7

Požární bezpečnost jednoduchých staveb

TP 1.8

Energetika budov

TP 1.8.1

Stavební tepelná technika

TP 1.8.7

Diagramy ke stanovení úspory tepla při vytápění budov

TP 1.8.8

Denní osvětlení budov

TP 1.8.9

Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

TP 1.20

Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech

TP 1.21

Zadržovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování

TP 1.21.1

Navrhování kotvicích bodů a systémů k ochraně před pádem při údržbě

TP 1.21.2

Ochrana před pádem - žebříky, vstupy, výlezy a výstupy

TP 1.25

Vnitřní rozvody elektronických komunikací v bytových domech (PDF)

TP 1.25.1

Vnitřní optické rozvody v bytových domech

Podnikatelský servis (PS)

PS 8

Metodika informačního modelování budov (BIM)

PS 10.4

Provozování a udržování budov

PS 10.5

Facility management a technickoekonomická správa majetku

PS 10.6

Stavební a technická údržba staveb

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

R3-1

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost

R9

Produkce CO2 - výpočetní pomůcka

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

Metodiky MŽP

MŽP-01

Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb

MŽP-02

Metodické pokyny

Metodiky MPO

MPO-01

Koncept větrání

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.