Metodické pomůcky

METODICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Poznámka: Novela stavebního zákona a souvisejících předpisů je do textů pomůcek zapracovávána průběžně.

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

MP 0

Základ systému podpory profese ČKAIT, aktualizace 2018

MP 0 P 7.2

Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech - Výklad pojmů, 2. vydání 2019

MP 1

Projektová činnost, aktualizace 2018

MP 2

Provádění staveb, aktualizace 2018

IP 2

Odpovědnost autorizované osoby, kontrola 2018

IP 3

Normalizovaná úprava a náležitosti dokumentů zpracovaných na počítači, kontrola 2016

PRŮŘEZOVÁ ÚROVEŇ

MP 5

Nakupování, aktualizace 2018

MP 6

Spisová agenda, kontrola 2018

MP 7

Statistika - organizace, pojmy a veličiny, kontrola 2018

MP 8.1

Stavebně technické průzkumy, kontrola 2018

MP 9.1

Inženýrská činnost, aktualizace 2018

MP 9.2

Technický dozor stavebníka, aktualizace 2018

MP 9.2.2

Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku, aktualizace 2018

MP 9.4

Inženýrská činnost u technologických staveb, aktualizace 2018

MP 10.3

Ochranná a bezpečnostní pásma, aktualizace 2018

OBOROVÁ ÚROVEŇ

MP 1.1.2

Zásady organizace výstavby, aktualizace 2018

MP 1.1.4

Stavebně technický průzkum výskytu azbestu, 1. vydání 2007

MP 1.2.3

Dokumentace pro stavby drah a stavby na dráze, aktualizace 2017

MP 1.5

Technologická zařízení staveb. Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost, aktualizace 2018

MP 1.5.1

Technologická zařízení staveb. Plynová zařízení, aktualizace 2018

MP 1.5.2

Technologická zařízení staveb. Elektroenergetická zařízení, aktualizace 2018

MP 1.5.3

Technologická zařízení staveb. Elektronická komunikační zařízení, aktualizace 2018

MP 1.5.4

Technologická zařízení staveb. Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení, aktualizace 2018

MP 1.5.5

Technologická zařízení staveb. Zdvihací zařízení, aktualizace 2018

MP 1.5.6

Technologická zařízení staveb. Stavby na poddolovaném území, aktualizace 2018

MP 1.5.7

Technologická zařízení staveb. Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb, aktualizace 2018

MP 1.5.8

Technika zařízení staveb. Zařízení horizontální a vertikální dopravy, aktualizace 2018

MP 1.6

Technika prostředí staveb. Obecné zásady činnosti AO, aktualizace 2018

MP 1.6.1

Technika prostředí staveb. Zařízení pro vytápění, aktualizace 2018

MP 1.6.2

Technika prostředí staveb. Zařízení pro ochlazování staveb, aktualizace 2018

MP 1.6.3

Technika prostředí staveb. Zařízení vzduchotechniky, aktualizace 2018

MP 1.6.4

Technika prostředí staveb. Zařízení pro měření a regulaci, aktualizace 2018

MP 1.6.5

Technika prostředí staveb. Zdravotně technické instalace, aktualizace 2018

MP 1.6.6

Technika prostředí staveb. Plynová zařízení, aktualizace 2018

MP 1.6.7

Technika prostředí staveb. Zařízení silnoproudé elektrotechniky, aktualizace 2018

MP 1.6.8

Technika prostředí staveb. Zařízení elektronických komunikací, aktualizace 2018

MP 1.6.10

Metodika odborných posudků na zařízení silnoproudé elektrotechniky, aktualizace 2019

MP 1.6.11

Solární tepelné soustavy, kontrola 2018

MP 1.7.1

Projektová činnost. Statika staveb. Spolupráce autorizovaných osob, kontrola 2018

MP 1.8.2

Projektová činnost. Městské inženýrství. Územní plánování v městském inženýrství, aktualizace 2019

MP 1.8.3

Projektová činnost. Městské inženýrství. Úloha městského inženýra ve struktuře územní samosprávy, 1. vydání 2019

MP 2.1

Provádění staveb. Pozemní stavby. Vedení provádění pozemních staveb, aktualizace 2018

MP 2.1.1

Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb, kontrola 2018

MP 2.3.1

Vedení provádění vodohospodářských staveb, aktualizace 2018

MP 2.5.1

Vedení provádění technologických staveb, aktualizace 2018

MP 2.6.1

Bezpečnost při provádění prací na staveništi, aktualizace 2017

MP 2.6.2

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 2. vydání 2018

MP 3.1

Autorizovaná osoba ve funkci odpovědného zástupce, 4. vydání 2017

MP 3.2

Autorizovaná osoba v pozici zaměstnance, 4. vydání 2017

© 2019 ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.