Metodické pomůcky

METODICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

MP 0

Základ systému podpory profese, aktualizace 2016

MP 0 P 3.2

Udržování, úpravy a obnova staveb - výklad pojmů, 1. vydání 2007

MP 1

Projektová činnost, aktualizace 2016

MP 2

Provádění staveb, aktualizace 2014

IP 1.11 - 1.26

Univerzální přílohy, aktualizace 2013

IP 2

Odpovědnost autorizované osoby, 2. vydání 2006

IP 3

Normalizovaná úprava a náležitosti dokumentů zpracovaných na počítači, 1. vydání 2006

PRŮŘEZOVÁ ÚROVEŇ

MP 4.1

Smluvní vztahy v projektové činnosti, 1. vydání 2015

MP 4.4

Smluvní vztahy v provádění staveb, aktualizace 2015

MP 5

Nakupování, aktualizace 2015

MP 6

Spisová agenda, aktualizace 2015

MP 7

Statistika - organizace, pojmy a veličiny, 1. vydání 2009

MP 8.1

Stavebně technické průzkumy, 1. vydání 2011

MP 9.1

Inženýrská činnost, aktualizace 2016

MP 9.2

Technický dozor stavebníka, aktualizace 2013

MP 9.2.2

Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku, 1. vydání 2013

MP 9.4

Inženýrská činnost u technologických staveb, aktualizace 2016

MP 10.1

Finance a daně autorizovaných osob, 3.12.2015

MP 10.3

Ochranná a bezpečnostní pásma, aktualizace 2013

OBOROVÁ ÚROVEŇ

MP 1.1.2

Projektová činnost. Pozemní stavby. Zásady organizace výstavby, aktualizace 2017

MP 1.1.4

Stavebně technický průzkum výskytu azbestu, 1. vydání 2007

MP 1.2.3

Dokumentace pro stavby drah a stavby na dráze, aktualizace 2017

MP 1.5

Technologická zařízení staveb. Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost, aktualizace 2017

MP 1.5.1

Projektová činnost. Technologická zařízení staveb. Plynová zařízení, aktualizace 2017

MP 1.5.2

Projektová činnost. Technologická zařízení staveb. Elektroenergetická zařízení, aktualizace 2017

MP 1.5.3

Projektová činnost. Technologická zařízení staveb. Elektronická komunikační zařízení, aktualizace 2017

MP 1.5.4

Projektová činnost. Technologická zařízení staveb. Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení, aktualizace 2017

MP 1.5.5

Projektová činnost. Technologická zařízení staveb. Zdvihací zařízení, aktualizace 2017

MP 1.5.6

Projektová činnost. Technologická zařízení staveb. Stavby na poddolovaném území, aktualizace 2017

MP 1.5.7

Projektová činnost. Technologická zařízení staveb. Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb, aktualizace 2017

MP 1.5.8

Projektová činnost. Technika zařízení staveb. Zařízení horizontální a vertikální dopravy, aktualizace 2017

MP 1.6

Projektová činnost. Technika prostředí staveb. Obecné zásady činnosti AO, aktualizace 2015

MP 1.6.1

Projektová činnost. Technika prostředí staveb. Zařízení pro vytápění, aktualizace 2015

MP 1.6.2

Projektová činnost. Technika prostředí staveb. Zařízení pro ochlazování staveb, aktualizace 2015

MP 1.6.3

Projektová činnost. Technika prostředí staveb. Zařízení vzduchotechniky, aktualizace 2015

MP 1.6.4

Projektová činnost. Technika prostředí staveb. Zařízení pro měření a regulaci, aktualizace 2015

MP 1.6.5

Projektová činnost. Technika prostředí staveb. Zdravotně technické instalace, aktualizace 2015

MP 1.6.6

Projektová činnost. Technika prostředí staveb. Plynová zařízení, aktualizace 2015

MP 1.6.7

Projektová činnost. Technika prostředí staveb. Zařízení silnoproudé elektrotechniky, aktualizace 2015

MP 1.6.8

Projektová činnost. Technika prostředí staveb. Zařízení elektronických komunikací, aktualizace 2015

MP 1.6.10

Metodika odborných posudků na zařízení silnoproudé elektrotechniky, aktualizace 2015

MP 1.6.11

Solární tepelné soustavy, 1. vydání 2012

MP 1.7.1

Projektová činnost. Statika staveb. Spolupráce autorizovaných osob, 1. vydání 2006

MP 1.8.2

Projektová činnost. Městské inženýrství. Územní plánování v městském inženýrství, 2. vydání 2014

MP 2.1

Provádění staveb. Pozemní stavby. Vedení provádění pozemních staveb, aktualizace 2014

MP 2.1.1

Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb, 1. vydání 2007

MP 2.3.1

Vedení provádění vodohospodářských staveb, 4. vydání 2013

MP 2.5.1

Vedení provádění technologických staveb, aktualizace 2017

MP 2.6.1

Bezpečnost při provádění prací na staveništi, aktualizace 2017

MP 2.6.2

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 2. vydání 2016

MP 3.1

Autorizovaná osoba ve funkci odpovědného zástupce, 4. vydání 2017

MP 3.2

Autorizovaná osoba v pozici zaměstnance, 4. vydání 2017

© 2018 ČKAIT

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit