MP 0 P 7.2 - UDRŽOVÁNÍ, ÚPRAVY A OBNOVA STAVEB

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ZÁKLAD SYSTÉMU PODPORY PROFESE

MP 0

PŘÍLOHA 7.2

UDRŽOVÁNÍ, ÚPRAVY A OBNOVA STAVEB

1. vydání 2007

OBSAH

1

Dokončené stavby v předpisech stavebního práva

1.1

Základní předpisy stavebního práva

1.2

Speciální předpisy stavebního práva

1.2.1

Vodní zákon a jeho prováděcí předpisy

1.2.2

Zákon o pozemních komunikacích a jeho prováděcí předpisy

1.2.3

Zákon o drahách a jeho prováděcí předpisy

1.2.4

Zákon o civilním letectví

2

Dokončené stavby v daňových a účetních předpisech

3

Péče o nemovitosti v občanském zákoníku

4

Právní předpis EU o stavebních výrobcích

5

Péče o stavební památky

5.1

Stavební zákon a památková péče

5.2

Zákon o dani z příjmů a kulturní památky

5.3

Zákon o státní památkové péči

5.4

Mezinárodní dokumenty ICOMOS

6

Výklad základních pojmů z oblasti péče o stavební fond

7

Životnost staveb

8

Inovační řády

9

Technické normy

10

Závěr

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit