Studijní materiály

STUDIJNÍ MATERIÁLY

 S

Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu? 2019-01

 S

Průzkumové práce a jejich vyhodnocování při navrhování a posuzování nosných konstrukcí staveb 2019-01

 S

Stavby elektronických komunikací a nové právní předpisy 2019-03

 S

Stavební závady a možnosti jejich řešení 2019-03

 S

Zkušenosti z projektů z vysokorychlostních tratí v zahraničí 2019-03

 S

Hospodaření vodou - Inženýrský den 2019 2019-04

WEBINÁŘE

 W

Akustika bytových domů 2018-09

 W

Dokumentace a projektová dokumentace 2018-09

 W

Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí 2018-10

 W

Zkušenosti s rozhodováním orgánu územního plánování a stavebního řádu 2018-10

 W

Vybrané vady, poruchy a nedostatky staveb 2018-11

 W

Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu? 2019-01

 W

Daně - změny a informace pro rok 2018 a 2019 2019-01

 W

Hodnocení existujících betonových a zděných konstrukcí 2019-04

 W

Požární bezpečnost staveb 2019-04

© 2019 ČKAIT
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.