Studijní materiály

STUDIJNÍ MATERIÁLY

 S

Dynamika pro projektanty stavebních konstrukcí 2018

 S

Efektivní větrání pro zdravé obytné prostředí 2018

 S

Novela stavebního zákona 2018-03

 S

Inženýrský den 2018 2018-04

 S

Posuzování stavebních výrobků 2018-04

 S

Seminář BIM 2018 2018-04

 S

Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu? 2019-01

WEBINÁŘE

 W

Akustika bytových domů 2018-09

 W

Dokumentace a projektová dokumentace 2018-09

 W

Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí 2018-10

 W

Zkušenosti s rozhodováním orgánu územního plánování a stavebního řádu 2018-10

 W

Vybrané vady, poruchy a nedostatky staveb 2018-11

 W

Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu? 2019-01

 W

Daně - změny a informace pro rok 2018 a 2019 2019-01

© 2019 ČKAIT
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit