OBOR AUTORIZACE - STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

A 3.15

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště

Metodické pomůcky (MP)

MP 8.1

Stavebně technické průzkumy

Technické pomůcky (TP)

TP 1.20.1

Srážkové vody a urbanizace krajiny

TP 1.23.1

Intenzifikace čistíren odpadních vod - energetický pohled

TP 1.27

Pozemkové úpravy

Podnikatelský servis (PS)

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

Metodiky MŽP

MŽP-02

Metodické pokyny

MŽP-03

Návrh a realizace suchých nádrží

Metodiky MPO

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.