OBOR AUTORIZACE - STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Požadavky na staveniště a zařízení staveniště
 
 
 
 
 
 
   
Stavebně technické průzkumy
 
 
 
 
   
Srážkové vody a urbanizace krajiny
   
Intenzifikace čistíren odpadních vod - energetický pohled
   
Pozemkové úpravy
 
 
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.