TP 1.30.6 - STĚNOVÉ PANELY BYTOVÝCH PANELOVÝCH DOMŮ VÝCHODOČESKÉ MATERIÁLOVÉ KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY HK

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

STĚNOVÉ PANELY BYTOVÝCH PANELOVÝCH DOMŮ VÝCHODOČESKÉ MATERIÁLOVÉ KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY HK

DOPORUČENÍ PRO PROVÁDĚNÍ NOVÝCH OTVORŮ V NOSNÉ STĚNĚ

TP 1.30.6

1. vydání 2014

Klíčová slova:

navrhování konstrukcí, panelové domy, konstrukce betonové

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka je určena pro projektanty řešící rekonstrukce, opravy domů a bytů v panelových domech konstrukčního systému HK 60 a HK 69 východočeské varianty panelového systému T 08 B realizovaných v letech 1969 - 1975.

OBSAH

Úvod

1

Panelový systém bytových domů HK

2

Panelová soustava HK 60

2.1

Základní charakteristika nosného systému

2.2

Vnitřní nosné systémy

2.3

Stanovení mezního břemene na panel

3

Panelová soustava HK 65, HK 69

3.1

Vnitřní nosné systémy

3.2

Stanovení břemene na panel

3.3

Stanovení tvarového součinitele m [-]

3.4

Únosnost vodorovného styku „stěna - strop - stěna“ - konstrukční systém HK 60

3.5

Únosnost svislého styku příčné nosné a podélné ztužující stěny

3.6

Svislý styk v příčné nosné stěně

4

Doporučený postup při navrhování nových dveřních otvorů v bytových domech konstrukční soustavy HK

4.1

Návrh nového dveřního otvoru šířky 800 - 1 200 mm ve stěnových dutinových panelech skladebné šířky 2 400 mm konstrukční soustavy HK

4.2

Stanovení mezního břemene na pilíře kolem nových dveřních otvorů v 1. podlaží pětipodlažního domu soustavy HK 60, HK 65

5

Literatura

6

Přílohy

6.1

Katalog stěnových panelů 1960 - 1965

6.2

Katalog stěnových panelů E 1965 - 1970

6.3

Katalog stěnových panelů A 1970 - 1975

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit