MP 7 - STATISTIKA – ORGANIZACE, POJMY A VELIČINY

1 2

Autoři:

Ing. Zbyněk Novotný, CSc (část 4)

Marie Báčová (úvod, části 1 – 3)

Koordinace projektu

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2