MP 7 - STATISTIKA – ORGANIZACE, POJMY A VELIČINY

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

STATISTIKA – ORGANIZACE, POJMY A VELIČINY

MP 7

1. vydání 2009

Klíčová slova:

statistika, výklad pojmů, výpočty

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

Úvod

1

Z historie statistiky

2

Organizace státní statistické služby

3

Evropský statistický systém

4

Statistické veličiny a pojmy

4.1

Obecné pojmy

4.2

Míry polohy, střední hodnoty

4.3

Míry variability (měnlivosti, mutability)

4.4

Regrese a korelace

4.5

Jiné vybrané ekonomické pojmy

4.6

Ceny a náklady

4.7

Stavební ohlášení a vydaná povolení

4.8

Stavební zakázky

4.9

Stavebnictví

4.10

Jiné

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit