A 3.11.1 Technické požadavky na stavby a normové hodnoty

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY A NORMOVÉ HODNOTY

A 3.11.1

1. vydání 2019

Klíčová slova:

hodnoty normové, ČSN, požadavky technické, normy, předpisy právní

Kolektiv autorů:

Autor

OBSAH

Úvod

1

Vybrané zákony a jejich prováděcí právní předpisy charakteru technických požadavků pro pozemní stavby

2

Přehled vybraných prováděcích právních předpisů s odkazy na normy

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit