MP 2.1.1 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÉ AZBESTOVÉ ZÁTĚŽE

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÉ AZBESTOVÉ ZÁTĚŽE

při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb

MP 2.1.1

1. vydání 2007

OBSAH

1

Prevence a minimalizace rizik při práci s azbestem

1.1

Povinnosti zaměstnavatele před započetím prací s azbestem

1.2

Opatření k ochraně zdraví při práci s azbestem

1.3

Kategorizace prací

1.4

Kontrola zdravotního stavu zaměstnanců, rizikové práce

1.5

Měření koncentrace azbestu v ovzduší

1.6

Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu

1.7

Způsobilost pro práci spojenou s odstraňováním azbestu

2

Rozsah použití azbestu ve stavebnictví

2.1

Používání azbestu v českém (a slovenském) stavebnictví

2.2

Používání azbestu v zemích Evropské unie

3

Právní předpisy ČR vztahující se k nakládání s azbestem

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit