OBOR AUTORIZACE - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

A 3.10

Hygienické předpisy ve výstavbě

A 3.11.1

Technické požadavky na stavby a normové hodnoty

A 3.15

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště

A 3.16

Posuzování stavebních výrobků

Metodické pomůcky (MP)

MP 9.4

Inženýrská činnost u technologických staveb

MP 10.3

Ochranná a bezpečnostní pásma

MP 1.1.2

Zásady organizace výstavby

MP 1.5

Obecné zásady činnosti AO

MP 1.5.1

Plynárenská a plynová zařízení

MP 1.5.2

Elektroenergetická zařízení

MP 1.5.3

Elektronická komunikační zařízení

MP 1.5.4

Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení

MP 1.5.5

Zdvihací zařízení

MP 1.5.6

Stavby na poddolovaném území

MP 1.5.7

Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb

MP 1.5.8

Zařízení horizontální a vertikální dopravy

MP 1.6

Technika prostředí staveb. Obecné zásady činnosti AO

MP 1.6.1

Zařízení pro vytápění

MP 1.6.2

Zařízení pro ochlazování staveb

MP 1.6.3

Zařízení vzduchotechniky

MP 1.6.4

Zařízení pro měření a regulaci

MP 1.6.5

Zdravotně technické instalace

MP 1.6.6

Plynová zařízení

MP 1.6.7

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

MP 1.6.8

Zařízení elektronických komunikací

MP 1.6.10

Obecná metodika odborných posudků, odborných posouzení a odborný pohled na zařízení silnoproudé elektrotechniky

MP 2.1.1

Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb

MP 2.5.1

Vedení provádění technologických staveb

Technické pomůcky (TP)

TP 1.21

Zadržovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování

TP 1.21.1

Navrhování kotvicích bodů a systémů k ochraně před pádem při údržbě

Podnikatelský servis (PS)

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

R3-1

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost

R9

Produkce CO2 - výpočetní pomůcka

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

Metodiky MŽP

MŽP-01

Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb

MŽP-02

Metodické pokyny

Metodiky MPO

MPO-01

Koncept větrání

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.