OBOR AUTORIZACE - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Hygienické předpisy ve výstavbě
   
Technické požadavky na stavby a normové hodnoty
   
Požadavky na staveniště a zařízení staveniště
   
Posuzování stavebních výrobků
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Inženýrská činnost u technologických staveb
   
Ochranná a bezpečnostní pásma
   
Zásady organizace výstavby
   
Obecné zásady činnosti AO
   
Plynárenská a plynová zařízení
   
Elektroenergetická zařízení
   
Elektronická komunikační zařízení
   
Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení
   
Zdvihací zařízení
   
Stavby na poddolovaném území
   
Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb
   
Zařízení horizontální a vertikální dopravy
   
Technika prostředí staveb. Obecné zásady činnosti AO
   
Zařízení pro vytápění
   
Zařízení pro ochlazování staveb
   
Zařízení vzduchotechniky
   
Zařízení pro měření a regulaci
   
Zdravotně technické instalace
   
Plynová zařízení
   
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
   
Zařízení elektronických komunikací
   
Obecná metodika odborných posudků, odborných posouzení a odborný pohled na zařízení silnoproudé elektrotechniky
   
Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb
   
Vedení provádění technologických staveb
 
 
 
 
 
 
   
Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost
   
Bezpečná evakuace osob při požáru - metodika aplikace pokročilých modelů
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.