OBOR AUTORIZACE - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

A 3.10

Hygienické předpisy ve výstavbě

A 3.11.1

Technické požadavky na stavby a normové hodnoty

A 3.15

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště

A 3.16

Posuzování stavebních výrobků

Metodické pomůcky (MP)

MP 9.4

Inženýrská činnost u technologických staveb

MP 10.3

Ochranná a bezpečnostní pásma

MP 1.1.2

Zásady organizace výstavby

MP 1.5

Obecné zásady činnosti AO

MP 1.5.1

Plynárenská a plynová zařízení

MP 1.5.2

Elektroenergetická zařízení

MP 1.5.3

Elektronická komunikační zařízení

MP 1.5.4

Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení

MP 1.5.5

Zdvihací zařízení

MP 1.5.6

Stavby na poddolovaném území

MP 1.5.7

Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb

MP 1.5.8

Zařízení horizontální a vertikální dopravy

MP 2.1.1

Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb

MP 2.5.1

Vedení provádění technologických staveb

Technické pomůcky (TP)

TP 1.21

Zadržovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování

TP 1.21.1

Navrhování kotvicích bodů a systémů k ochraně před pádem při údržbě

Podnikatelský servis (PS)

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

R3-1

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost

R9

Produkce CO2 - výpočetní pomůcka

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

Metodiky MŽP

MŽP-01

Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb

MŽP-02

Metodické pokyny

Metodiky MPO

MPO-01

Koncept větrání

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.