<< Úvodní strana

Úvod

V roce 2000 vydalo Informační centrum ČKAIT v ediční řadě doporučených standardů metodických (DOS M) Slovník pojmů ve výstavbě (DOS M 01.01). Výklad zhruba 650 vybraných hesel z oblasti přípravy, organizace a řízení výstavby včetně jejího právního rámce představuje obecnou část odborné stavební terminologie. Vybrané pojmy rozšiřují pojetí řízení a organizace výstavby na prvky dvou systémů, v současném evropském a světovém stavebnictví respektovaných a rozvíjených: systému projektového řízení jakosti ve výstavbě. Vydání Slovníku bylo prvním krokem při realizaci dlouhodobějšího záměru postupně připravit a vydat výkladový stavební slovník, zahrnující a vysvětlující pojmy z obecné (právní, obchodní, ekonomické, organizační, environmentální) úrovně procesů ve výstavbě a z úrovně speciální (technické), tj. jednotlivých oblastí, oborů a speciálních činností i teoretických disciplin ve výstavbě.

Po obecné části výkladového slovníku vychází jako první speciální část výkladový slovník věnovaný zemědělským stavbám – DPS M 01.01. ZEM. Přináší výklad hlavních technických pojmů v oblasti zemědělské výstavby, sleduje zájem odstranit řadu prázdných míst v odborné stavební terminologii, definuje jednotlivé druhy zemědělských staveb podle účelu a technologií, resp. typu konstrukcí. Nevrací se již k obecným pojmům, vysvětleným v DOS M 01.01, a předpokládá, že čtenář a uživatel bude mít k dispozici vždy obecnou i speciální část Slovníku pojmů ve výstavbě současně.

Na přípravě jednotlivých hesel se podílejí zkušení odborníci ze stavební praxe i teorie. Při formulaci výkladu sledují autoři různé pramenné zdroje (právní předpisy, české technické normy a jiné normativní dokumenty, odbornou literaturu) a řadu souvislostí jazykových, technických, zvykových apod. od historického vývoje české odborné terminologie až po sbližování výkladu pojmů se světovou praxí.

K vydání v příštích letech jsou připravovány další speciální slovníky; v návaznosti na změny předpisů stavebního práva a předpisů souvisejících dojde i k aktualizaci úvodní, obecné části Slovníku pojmů ve výstavbě. Autorizovaným osobám ve výstavbě i další odborné veřejnosti by měl být Slovník praktickým průvodcem a pomocníkem při tvorbě a sestavování obchodních smluv, technických zpráv a dalších správních a jiných dokumentů při navrhování a provádění staveb, jejich změnách i provozu.

Autorský kolektiv a vydavatel S 01.01. ZEM uvítají názory a hodnocení, návrhy na doplnění a rozšíření okruhu hesel i zájem na spolupráci při přípravě dalších speciálních částí Slovníku pojmů ve výstavbě.

Pokračování >>>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.