S 1.01 ZEM - Vysvětlivky a přehled použitých zkratek

<< Úvodní strana

Vysvětlivky a seznam použitých zkratek

a) Název hesla, použitý v následujícím výkladu pojmu, je označen začátečním písmenem názvu hesla s tečkou. Např. název hesla Klec pro norky, použitý ve výkladu, je označen K., což platí také pro tvary od názvu odvozené (např. klece pro norky).

b) Pojmy označené ve výkladu hesla kurzívou jsou současně odvoláním na jiné heslo Slovníku. Takové odvolání je použito zejména v případech, kdy autorovi výkladu hesla záleží na přesném významu užitého pojmu.

c) Odvolání na hesla Slovníku S 1.01 jsou vždy zřetelně označena. Např., pokud je v textu některého hesla uveden pojem osvětlení, bude toto heslo v části Slovníku – Zemědělské stavby vysvětlené takto:

Osvětlení (viz Slovník pojmů ve výstavbě).

d) Odvolání na právní předpisy je uvedeno přímo v textu tak, aby příslušný předpis mohl být identifikován. Pokud je označeno původní znění předpisu, pak se vždy rozumí platné znění.

e) V textu jsou často používány zkratky SO (stavební objekt) a ZS (zemědělská stavba). Obsah zkratek je vysvětlen pod příslušnými hesly. Jiné zkratky jsou vysvětleny přímo v příslušné části textu, popř. s konkrétním odkazem na podrobnější vysvětlení jinde.

Pokračování >>>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.