TP 1.21.2 - OCHRANA PROTI PÁDU - ŽEBŘÍKY, VSTUPY, VÝLEZY A VÝSTUPY

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

OCHRANA PROTI PÁDU - ŽEBŘÍKY, VSTUPY, VÝLEZY A VÝSTUPY

TP 1.21.2

aktualizace 2017

Anotace:

Pomůcka prozatím obsahuje texty, které se zabývají bezpečností vstupů do šachet. Doplňuje TP 1.21 Zadržovací systémy. Další pomůcky, průběžně zpracovávané se budou týkat ochranných zábradlí, záchytných konstrukcí, sítí a mříží; pevných kovových žebříků pro stavby; bezpečnost strojních zřízení - trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením; trvale připevněných střešních žebříků, pracovních plošin a žebříků na cisternové vozy; izolačních žebříků pro práce pod napětím; přenosných žebříků pro hasiče; nastavovacích žebříků, půdních schodů žebříkového typu a vybavení plaveckých bazénů (žebříky, žebříková schodiště a madla).

OBSAH

1

Vstup do šachet, žebříky zabudované v objektech vodovodů a kanalizací a zásady bezpečnosti - čistírny odpadních vod

1.1

Stupadla pro podzemní vstupní šachty (ČSN EN 13101)

1.2

Žebříky pevně zabudované v šachtách (ČSN EN 14396)

1.3

Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací ČSN 75 0748

1.4

Zásady bezpečnosti - Čistírny odpadních vod (ČSN EN 12255-10, část 10)

1.5

Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením (ČSN EN ISO 14122-4)

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit