TP 1.21.2 - OCHRANA PROTI PÁDU - ŽEBŘÍKY, VSTUPY, VÝLEZY A VÝSTUPY

1 2

Autor:

Ing. Mojmír Klas, CSc.

Odborné posouzení:

Ing. Jindřich Pater

Ing. Miloš Horák

Aktualizace 2015:

Ing. Mojmír Klas,

Ing. Jindřich Pater

Aktualizace 2016:

Ing. Mojmír Klas,

Ing. Jindřich Pater (částečně)

Koordinace projektu:

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT,

koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2