TP 1.8.4 - NAVRHOVÁNÍ OBVODOVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BEZ KONDENZACE VODNÍ PÁRY

1 2

Autorský kolektiv

doc. Ing. Jaroslav Řehánek, DrSc.

Ing. Petr Kučera, CSc.

Koordinace projektu

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT,

koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2