TP 1.8.4 - NAVRHOVÁNÍ OBVODOVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BEZ KONDENZACE VODNÍ PÁRY

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAVRHOVÁNÍ OBVODOVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BEZ KONDENZACE VODNÍ PÁRY

TP 1.8.4

1. vydání 2011

Anotace

Technická pomůcka TP 1.8.4 navazuje na technické pomůcky řady TP 1.8 Stavební fyzika. Obsahuje přehled základních veličin a jejich označení, použité výpočtové vztahy, výpočtové parametry vnitřního a vnějšího prostředí, postup při zjišťování kondenzace vodní páry při difuzi a filtraci vodní páry a příklady řešení difuze a filtrace vodní páry ve stavebních konstrukcích.

OBSAH

Úvod

1

Přehled základních veličin a jejich označení

2

Použité výpočtové vztahy

3

Výpočtové parametry vnitřního a vnějšího prostředí

4

Postup při zjišťování kondenzace vodní páry při difuzi, prostupu tepla, filtraci vzduchu a vodní páry

5

Příklady řešení difuze a filtrace vodní páry v konstrukcích (XLS)

6

Literatura

Příloha 1

Příklady výpočtu vlhkostního stavu konstrukcí

Příloha 2

Odvození kritéria pro rozhodování, kdy je při řešení problémů kondenzace vodní páry v konstrukcích zanedbatelná filtrace vzduchu, a tím i filtrace vodní páry.

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření vtištěné , elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit