A 3.9 Lhůty pro vybraná stavební řízení

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

LHŮTY VE VÝSTAVBĚ

A 3.9

aktualizace 2015

OBSAH

Úvod

1

Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování

1.1

Územně plánovací informace

2

Územní plán a regulační plán

2.1

Územní plán

2.2

Regulační plán

3

Územní řízení

3.1

Územní řízení

3.2

Zjednodušené územní řízení

3.3

Územní souhlas

4

Povolení a ohlášení staveb

4.1

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

4.2

Stavební řízení

4.3

Zkrácené stavební řízení

4.4

Sloučené územní řízení a stavební řízení

5

Užívání staveb

5.1

Oznámení o užívání

5.2

Kolaudační souhlas

6

Příloha 1 - Lhůty pro vybraná stavební řízení

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit