TP 1.8.2 - OSLUNĚNÍ (PROSLUNĚNÍ) BUDOV

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

OSLUNĚNÍ (PROSLUNĚNÍ) BUDOV

TP 1.8.2

1. vydání 2009

Klíčová slova:

fyzika stavební, oslunění, diagramy, výpočty, proslunění staveb

Kolektiv autorů:

Autoři

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

Úvod

1 Sluneční záření a jeho význam v životním prostředí

2 Sluneční záření v interiéru budov

3 Požadavky na proslunění bytů

4 Základy sférické astronomie

4.1 Horizontové souřadnice

4.2 Rovníkové souřadnice

4.3 Časová rovnice

4.4 Výpočet azimutu a výšky slunce

5 Poznámka k přesnosti výpočtu

6 Měření oslunění

7 Meridiánová konvergence

8 Sluneční diagramy

8.1 Pravoúhlý sluneční diagram

8.2 Ortografický sluneční diagram

8.3 Stereografický slunční diagram

8.4 Kotangensový sluneční diagram

8.5 Diagram zastínění

9 Závěr

10 Literatura

Seznam souvisejících ČSN

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.