TP 1.7 - SPOLUPRÁCE AO PŘI NAVRHOVÁNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEB - 1. ČÁST

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEB

TP 1.7

aktualizace 2012

Anotace:

Pomůcka TP 1.7, navazuje na pomůcku TP 1.6. Je rozdělena do 18 kapitol, které se zabývají příslušnými právními předpisy, tříděním stavebních výrobků, požárními úseky, požárním rizikem, únikovými cestami, požární bezpečností technických zařízení budov, zajištěním protipožárního zásahu, požadavky na požární bezpečnost nebytových i bytových prostor a pod.

OBSAH

Úvod

1

Základní požadavky na stavby a zajištění požární bezpečnosti

2

Stavební zákon a zákon o požární ochraně - právní platforma požární bezpečnosti staveb

3

Přehled základních norem požární bezpečnosti staveb (PBS)

4

Statistická data o požárech

5

Dokumentace staveb

6

Pojmy a definice

7

Třídění stavebních výrobků, konstrukčních částí a dílců a konstrukčních systémů staveb

8

Požární úseky

9

Požární riziko

10

Stupeň požární bezpečnosti

11

Stavební konstrukce

12

Únikové cesty

13

Odstupy

14

Požární bezpečnost technických zařízení budov

14.1

Komíny

14.2

Požární bezpečnost tepelných zařízení

14.3

Skladování pevných paliv

14.4

Plynová zařízení

14.5

Vytápění topnými oleji

14.6

Ochrana před bleskem

15

Zajištění protipožárního zásahu

16

Požadavky na požární bezpečnost nebytových prostor

17

Požadavky na požární bezpečnost při změně stavby

18

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Verze pro tisk ve formátu PDF >>

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit